12ος Παίκτης: Η απουσία του στην εποχή της πανδημίας