Αλ. Νικολαΐδης στη ROSA: Ο εθνικισμός είναι το μίσος για την πατρίδα του άλλου