Άννα Ντουντουνάκη: Η πολιτεία στρέφει την προσοχή της μόνο εκεί που πηγαίνουν τα χρήματα