«Από τον Εργατικό Αστέρα έως την Πανεργατική»: Ένα βιβλίο για το ποδόσφαιρο στο Μεσοπόλεμο και την Κατοχή