Αθλητής διασχίζει όλη την Κρήτη για τη στήριξη των Ειδικών Σχολείων!