Ελένιο Ερέρα: Το κατενάτσιο, η αναρχία και μία πορεία πέρα από χώρες και σύνορα  
AP PHOTO