Γιάννης Φουντούλης: «Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά για τη χαρά μας»