Η Πολωνία έδωσε πολιτικό άσυλο στη Λευκορωσίδα, Κριστίνα Τσιμανoύσκαγια