Υπόθεση Μπετακώρου: Μπαίνει στο αρχείο λόγω παραγραφής