Κένεντι Μπακιρτσίογλου: Εκεί που τέμνεται η προσφυγιά με το ποδόσφαιρο