Κοντά στις τοπικές κοινωνίες ποδοσφαιρικές ομάδες σε Αγγλία και Ουαλία