Μάρκ Κιούμπαν: Πολλοί νιώθουν ότι ο εθνικός ύμνος των ΗΠΑ δεν τους εκπροσωπεί