Μαθήματα αλληλεγγύης από παίκτες της Εθνικής Νορβηγίας: Fair play για τους μετανάστες εργάτες