Μνήμη Marco Simoncelli: Έφυγε νωρίς, αλλά είναι πάντα στις καρδιές μας