Οι «λέαινες» και η «διπλή πράκτορας» της Λυών παίζουν (και) για την ισότητα