Οι θρύλοι του ’87 απαντούν στις καταγγελίες για απόπειρα δωροδοκίας των Σοβιετικών
SPORT 24 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ