Οπαδοί Κολωνίας: «Ο νόμος για τις συναθροίσεις παραβιάζει τα συνταγματικά μας δικαιώματα»