Όταν κερδίζεις τους αριθμούς (και τους καλύτερους)