Ράσφορντ: Δημιουργεί λέσχη βιβλίων για αδύναμα οικονομικά παιδιά