Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γνωμοδότησε κατά της δημιουργίας της European Super League
AP PHOTO GEERT VANDEN WIJGAERT