Το ποδόσφαιρο τις τελευταίες μέρες της Ανατολικής Γερμανίας