Αναζητώντας την αστική μας αυτοπεποίθηση σε καιρούς χαλεπούς