Από την Ισπανία και την Ελλάδα προς όλη την Ευρώπη: Ολοταχώς δεξιότερα κινούνται οι ψηφοφόροι
AP PHOTO MANU FERNANDEZ