Δεν θα έχουμε να πληρώσουμε το ρεύμα, αλλά θα έχουμε στρατό στο Σαχέλ