Είμαστε σίγουροι ότι θέλουμε να επιστρέψουμε στην «κανονικότητα»;