Ερωτήματα για το «Σχέδιο Διαχείρισης Συναθροίσεων» του κ. Χρυσοχοΐδη