Γιατί δεν στέλνει περιπολικά η κυβέρνηση για να σβήσουν τις φωτιές;