Γιατροί εξαντλημένοι, ΜΕΘ στο «κόκκινο», αλλά η κυβέρνηση αγοράζει περιπολικά