Η ευρωπαϊκή ηγεσία στα πόδια του Ερντογάν
COURTESY EU DELEGATION IN TURKEY