Η κυβέρνηση προχωρά σε περικοπές 820 εκατ. από τη δημόσια υγεία