Η κυβέρνηση στέλνει στα δικαστήρια την ανεξάρτητη δημοσιογραφία