Η τέλεια καταιγίδα: Η ΕΕ ενώπιον της διπλής ενεργειακής και δημοσιονομικής κρίσης