Κι αν γίνει η Γερμανία ο «μεγάλος ασθενής» της ΕΕ;
AP PHOTO MICHAEL SOHN