Μας έκανε εσωστρεφείς και φοβικούς η πανδημία;
GETTY IMAGES