Με εκβιασμούς και απειλές δεν προχωρούν οι εμβολιασμοί