Ο κ. Μητσοτάκης υιοθετεί πλέον αντιεπιστημονικές θέσεις και αμφισβητεί την ιατρική