Οι νέοι στην Εύβοια «έβαλαν τα γυαλιά» στον ανύπαρκτο κρατικό μηχανισμό