Όσο «ψάχνεται» ο προοδευτικός χώρος, τόσο μεγαλώνουν τα προβλήματα