Όταν παραβιάζεται η ελευθεροτυπία, πλήττεται η δημοκρατία
AP