Πυροσβέστες: Το καλοκαίρι ήρωες, το χειμώνα ξύλο και βία από τα ΜΑΤ