Ποιος ευθύνεται για την αποτυχία του προγράμματος εμβολιασμού;