Προϋπολογισμός 2021: Επιστροφή στα χρόνια της ύφεσης και της λιτότητας