Ραντεβού στο Πολυτεχνείο των αγώνων και της μνήμης