Απολιγνιτοποίηση και δίκαιη μετάβαση: Προκλήσεις και αδιέξοδα στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας