Εκδήλωση: Το Πράσινο Μονοπάτι της Δίκαιης Μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία