Ενρίκο Μπερλιγκουέρ: Μια άλλη ιδέα για τον κόσμο (Ανθολογία 1969-1984)