Έρευνα ΕΝΑ: 2ο lockdown και αποτίμηση υγειονομικής και οικονομικής κρίσης