Περίπου οι μισοί εργαζόμενοι παγκοσμίως (1,6 δισ.) κινδυνεύουν να χάσουν τα προς το ζην