Το Ινστιτούτο Πουλατζάς στο πλευρό της κοινωνίας ενόψει της απόφασης για τη ΧΑ