Αμβλώσεις: Προβληματικό το νομοθετικό πλαίσιο στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη